İnandıklarımız

Yapısal şiddeti durdurmak yalnızca ahlaki bir zorunluluk değil, aynı zamanda kilidinin kırılmasını bekleyen ekonomik bir fırsattır.

Anatha’da, misyonumuz yapısal şiddetin yerine yapısal büyümeyi koyarak küresel ölçekte insanın kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

Sıfır marjinal maliyet ile değer ve hizmet sunabilme kabiliyeti ekonomik araçlarımızın münhasırlığa ve kıtlığa dayanan araçlar olmaktan çıkıp kapsayıcı ve berekete dayanan araçlar olmasını sağlayan bir ortam sağlar.

Bilgi yenilenebilir ve sürdürülebilir bir kaynaktır! Bu kaynağı kaldıraçlayarak zor durumda kalan hiçbir insan olmamasını sağlamayı teklif ediyoruz.

structural-violence-flourish-1

 

Eşitlik, yeniden üretim, özgecilik (altruizm) ve kendini gerçekleştirme ilkelerine dayanan bir küresel ekonomi yaratılmasına katkıda bulunuyoruz. Platform faaliyeti topluluğa gerçek ve harcanabilen değerle doğrudan yardım sağlıyor. Evet hedefler yüksek. Ancak, bilgi çağı ekonomik sistemleri ile bir zamanlar imkansız kabul edilen — insani ihtiyaçları önceliklendiren adil ve makul bir ekonomi — artık yalnızca mümkün değil aynı zamanda kaçınılmaz.

We are contributing towards the creation of a global economy premised on equality, regeneration, altruism, and self-actualization. Platform activity directly aids its community with real, spendable value. Yes, it's ambitious. But the advent of information age economic systems makes what once seemed impossible — a fair and rational economy that puts human needs first — not only possible but inevitable.


We are contributing towards the creation of a global economy premised on equality, regeneration, altruism, and self-actualization. Platform activity directly aids its community with real, spendable value. Yes, it's ambitious. But the advent of information age economic systems makes what once seemed impossible — a fair and rational economy that puts human needs first — not only possible but inevitable.


İsmimiz Hakkında

İsmimiz, Anatha, acizleri besleyen Anathapindika’dan  gelir — Buddha’nın bir öğretisidir. Buddha cömertliği ve girişimciliği sayeside Budizmin, insanların ve kendisinin refaha ualşmasını sağlamıştır.

Misyonumuz yeni bir ekonomi yaratarak herkesin birlikte refaha ulaşmasını sağlamaktır.

guiding-principles

KILAVUZ İLKELERİMİZ

Cömert Ol
Yeniden üretimli, harcanabilen gerçek değeri topluluğa geri veren sistemler yarat.

Eşit Erişim Sağla
Ekonomiyi her yerde herkes tarafından erişilebilir hale getir.

Sistemi Düşüncenle Kucakla
Büyük resmi gör ve insana yardım etmeye yönelik yeni modeller, yeni sistemler, yeni paradigmalar oluştur.

Merkeziyetsiz Ol
Güvene ihtiyaç duymayan (trustless), izin gerektirmeyen (permissionless), eşlerarası bilgi ekonomisini kucakla ve genişlet. 

Güzelliği İfade Et
Etkileşim sağlayan, mutluluk ve neşe getiren güzel deneyimler yarat.

Doğa yok oluşu bilmiyor. Tek bildiği dönüşümdür.

WERNHER VON BRAUN